سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
mp3 player شوکر
دوستی، یکی از دو [نوع] خویشاوندی است[ : خویشاوندی سببی و نَسَبی] . [امام علی علیه السلام]