سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
کسی جز نیک بخت، دانش را دوست ندارد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]