سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در پارسی بلاگ
دانا نادان را می شناسد؛ چون قبلاً نادان بوده است؛ ولی نادان دانا را نمی شناسد؛ چون قبلاً دانا نبوده است . [امام علی علیه السلام]