سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
این دلها همچون تنها به ستوه آید پس براى راحت آن سخنان تازه حکمت باید . [نهج البلاغه]