سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
ارزش نعمتها تنها از سنجش با ضدشان شناخته می شود . [امام علی علیه السلام]