سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
برای دل، چیزی تباه کننده تر از خطا نیست . [امام باقر علیه السلام]